Мэдээ

Menu
Previous
Next

Сүүлд нэмэгдсэн

Мэдээлэл

Зөвлөгөөнүүд

Технологийн сан

Авъяас хөтөлбөр

Ном хөтөлбөр

Recent Posts

биологийн багш О.Гантөмөр

2016-05-16 / No Comments
Орхон аймгийн БУГС-тай 14-р сургуулийн биологийн багш О.Гантөмөр

Англи хэлний багш Д.Очмаа

/ No Comments
 Орхон аймгийн БУГС-тай 14-р сургуулийн англи хэлний багш Д.Очмаа

Биологийн багш Д.Жавзмаа.

/ No Comments
Орхон аймгийн БУГС-тай 14-р сургуулийн биологийн багш Д.Жавзмаа. 

Хариу нэхээгүй тус. Бага ангийн багш Г.Ариунаа.

/ No Comments
Орхон аймгийн БУГС-тай 14-р сургуулийн бага ангийн багш Г.Ариунаа.

Түүх нийгмийн багш Д.Дүүсэм

/ No Comments
 Орхон аймгийн БУГС-тай 14-р сургуулийн түүх нийгмийн багш Д.Дүүсэм

Зөв Монгол хүүхэд хөтөлбөр

2016-04-26 / No Comments
Орхон аймгийн БУГС-тай 14-р сургууль
Зөв Монгол хүүхэд хөтөлбөр. 


МХУЗ-ын багш Ц.Амарбаясгалан

2016-03-22 / No Comments
Орхон аймгийн БУГС-тай 14-р сургуулийн монгол хэл уран зохиолын багш Ц.Амарбаясгалан 

Монголын Математикийн 52-р Олимпиад

/ No Comments
Монголын Математикийн 52-р Олимпиадын 2-ын даваа, эхний өдрийн бодлогуудын бодолтууд. Энд тав дугаар анги болон зургаадугаар ангийн бодолтуудыг оруулжээ. http://www.mmo.mn